Canbaylar Bellona / Malatya / 0422 213 03 46Canbaylar Mobilya Bellona Beko Sony / Malatya